استانداردهای سین سین

گواهی نامه ایزو 9001

استانداردهای سین سین

استاندارد CE

استانداردهای سین سین

گواهی نامه ایزو 10002

استانداردها

شرکت سخت سیستم به دنبال تلاش برای بهبود کیفیت محصولات (کارتریج لیزری)، در سال 1390 سه استاندارد جهانی در مدیریت کیفیت(ISO9001) ، مدیریت رضایت مندی مشتری(ISO10002) و CE اروپا را کسب نمود و خط مشی کیفی خود را بر اساس ارتقای حداکثری کیفیت قرار داد و  واحد های تولید ، فروش و خدمات شرکت سخت سیستم همچنان در همین راستا به پیش می روند.
حرکت در راستای رئوس خط مشی کیفی در چهارچوب استانداردهای فوق ، در مقاطع زمانی معین مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد تا از کفایت آن اطمینان حاصل شود. این حرکت با بهره گیری از مشاوران خبره در این زمینه از سال 1390آغاز شد و  استقرار و پیاده سازی آن به موازات پیشرفت اهداف سیستمی در حال انجام است.

استانداردهای سین سین

استانداردهای سین سین