Half Sized Blog Element (Single Author Style)

Half Sized Blog Element (Multi Author Style)

کارتریج

کارتریج صنعتی آسان مدیرعامل شرکت سخت سیستم در گفت‌و‌گو با فناوران «کارتریج» صنعتی آسان و زود بازده است   شرکت‌های معدودی در زمینه مونتاژ کارتریج پرینتر در ایران فعالیت می‌کنند. یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه، شرکت سخت سیستم است که با برند «سین‌سین» در بازار حضوری چند ساله دارد. با علیرضا کامکار مدیرعامل […]

کارتریج

کارتریج صنعتی آسان مدیرعامل شرکت سخت سیستم در گفت‌و‌گو با فناوران «کارتریج» صنعتی آسان و زود بازده است   شرکت‌های معدودی در زمینه مونتاژ کارتریج پرینتر در ایران فعالیت می‌کنند. یکی از نمونه‌های موفق در این زمینه، شرکت سخت سیستم است که با برند «سین‌سین» در بازار حضوری چند ساله دارد. با علیرضا کامکار مدیرعامل […]