تشخیص کارتریج اصل hp

سه راه آسان برای “تشخیص کارتریج اصل hp ” از کارتریج های تقلبی

1 – هولوگرام الصاق شده روی جعبه کارتریج را با اپلیکیشن QR code scanner اسکن کنید و یا از نرم افزار HP SureSupply استفاده کنید.

از دوربین گوشی هوشمندتان برای اسکن مهر و موم امنیتی کارتریج استفاده کنید و نتیجه بررسی hp را در تشخیص کارتریج اصل hp مشاهده کنید.

لینک دریافت نرم افزار در گوگل پلی استور :
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hp.esupplies

لینک دریافت نرم افزار در اپ استور :
https://itunes.apple.com/us/app/suresupply/id333204263?mt=8